معلم توانا

نمونه هایی از بازخورد توصیفی در ارزشیابی توصیفی

 
•فرزندم از اينکه از عهده ي انجام کار برآمده اي خوشحالم .
•عزيزم با ذوق و سليقه اي که در تو مي بينم توانايي زيبانويسي را داري يا بهتر از اين باشي.
•پيداست که براي انجام اين کار تلاش نموده اي يا ننموده اي .
•خوشحالم که براي حل مسائل رياضي ، کوشا بوده اي يا هستي .
•فرزندم وقتي دقت تو را در درس يا تکاليف مي بينم خوشحال
مي شوم يا از تلاش تو لذت مي برم .
•پسرم ! توانايي انجام آزمايش هاي علوم را داشتي ، توانايي تو را در انجام آزمايش ها ديدم ، موفقیت تو ر
•دختر خوبم ! شما به تمام اهداف در جمع و تفريق هاي اساسي در حد مطلوب دست يافته اي .
•اين طور به نظر مي رسد که در درس ....  مشکل داري . اميدوارم که با انجام فعاليت ها در منزل يا تمرين و تکرار تلاش کنيم تا موفق گردي . موفقيت در زمينه ي درس نياز به تمرين دارد. تمرين کن ، تمرين کن ، تمرين کن .
•پسر خوب و عزيزم در ديکته نياز به تمرين بيشتر داري . اميد است در اين زمينه تلاش کني تا موفق گردي .
•از اينکه امروز موفق شدي خوشحالم
•پشتکار و تلاش شما مي تواند در موفقيت و پيروزي مؤثر باشد .
از انيکه نسبت به يادگيري درس  .....  شوق زياد داري لذت مي برما خواهانم .
•بهتر است در زمينه .... کوشش بيش تري بکني تا موفق گردي .
•از اينکه مهارت لازم براي حل مسئله داري خوشحالم .
•از توانايي به کارگيري دانش تو عزيزم ابراز شادي مي کنم .
•عزيزم لازمه ي پيشرفت خواستن است .
•دلبندم هرگز کاري را که امروز مي تواني انجام دهي به فردا موکول نکن .
•خوشحالم که شرکت فعال در گروه و درس و مدرسه داري.
•پسرم : کساني موفق مي شوند و موفق باقي مي مانند که تلاش و تمرين داشته باشند.
   
•منتظرم عزيزم   ناز و قشنگ و خوبم
•کارهاي بهترت را   من به زودي ببينم
•1و 2 و 3و 4   دندونه ها را بشمار
•به دوستت دادي ياري   آري کردي همکاري
•حل کرده اي اين تفريق   کامل درست و دقيق
•گلم بايد بدونه   که خط هاي زمينه
•مي کنه کمکش تا   خطش بشه نمونه
يادت نره خط کشي   فردا حتماً بکشي 
•فرشته بهشتي   آخر وقت نوشتي ؟
•فرشته بهشتي   بي حوصله نوشتي ؟
•جمعه چقدر حواست   دقيقه خيلي کارت
•مشقت شده مرتب   اي کودک مؤدب
•زنده باشي و سالم   تلاش بکن تو دائم
•اول بخوان بعد بنويس   اي کودک خوش نويس
•دخترم بايد بدونه   هميشه يادش بمونه
•که سمت راست يکي است   سمت چپ دو تايي است   
•اول بخوان سؤال ها   خوب فکر بکن به آنها
•سپس جوابشان ده   با دقت و با خنده
•شادي شادي با ورزش  اول درس بعد گردش
•گوشه برگه هايت   برگه هاي کتابت
•چه کار کنيم صاف بشه   قشنگ و زيبا بشه
+ نوشته شده در  دوشنبه نهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 13:51  توسط سید محسن محمدی  |